MnohoDriny

No stojí to za tú radosť!

MnohoPríbehov

Napísal ich sám život.

SkúsenostiZážitky

A tie nám za tie roky nikto nevezme.

ĎAKUJEME, že ste.

Bez VÁS by sme neboli.

Sieň slávy

23573 videní
ĎAKUJEME:

Úplne najprv si musí sadnúť režisér so scénografom a kostymérkou a dlho, dlho sa rozprávať. Je totiž veľmi dôležité dohodnúť sa, akým štýlom sa bude muzikál uberať. Či ideme hľadať niečo nové, či postavíme abstraktnú rozprávku do budúcnosti alebo úplne opustíme svet. Alebo si trošku pomôžeme históriou a budeme sa držať línie, ktorú načrtol autor. ...

V našom prípade sa opierame o dielko Williama Shakespeara, ktoré vzniklo niekedy okolo roku 1594, dej posadil do Grécka, do Atén, neďalekého čarovného lesa. Tým, že tu vystupujú postavy so zvláštnou mocou a čaruje sa tu, je možné dať fantázii voľný priebeh. My sme sa nakoniec dohodli, že sa nebudeme časovo viazať k žiadnemu štýlu. Teda ani k renesancii ani ku baroku, ale ani k súčasnosti. Naším prvoradým zámerom budú čo najjasnejšie farby, veľkolepé kostýmy a trošku abstraktnejšie kulisy. Samotné dielko je určené pre celú škálu divákov, teda od šiestich až po stošesť rokov. Kulisy však rešpektujú najmä detského diváka a nechávajú mu veľký priestor na “dotvorenie” si scény. Keď je hotový nákres, je treba niekoho mimoriadne šikovného, kto ich technicky naprojektuje a aj vytvorí tak, aby boli funkčné a bezpečné. Napríklad, naša cestička je šikmá plošina, ktorá ma viacero polôh a mimo iné musí udržať desiatku víl a škriatkov, ktorí sa na nej v jednej chvíli aj hojdajú. Takisto mesiac počas predstavenia “príde aj odíde” niekoľkokrát (ako plynú dni) a v jednom momente dokonca nesie aj Puka a jeho škriatka Brendolínu. O túto časť sa postaral Atilla Ivanics (áno, zvukárov otec:) ), ktorý naprojektoval a vo svojej firme aj vytvoril ich kostru. Potom spolu s ďalšími “kulisákmi dobrovoľníkmi” dielko dotvoria. Samozrejme, medzitým musí Janka, naša produkčná, toto všetko zorganizovať tak, aby sa to nekrylo s neustále prebiehajúcimi skúškami tanca či hry samotnej. Tak vznikol nielen mesiac, stromy na kolieskach, ale aj samotný les či aténska Akropola. No a ak by nebolo práve týchto dobrovoľníkov, ktorí vo svojom voľnom čase prídu, tak by vlastne nevzniklo nič. A ja im za to v mene detí a v mene divákov a touto cestou

ĎAKUJEM

Jozef Černek

Pôvodný študentský muzikál

Prvá verzia muzikálu Sen noci svätojánskej sa hrala od roku 2008 dva roky. Keďže to bolo pre mnohých najmilšie dielo, rozhodli sme sa znovu dýchnuť život príbehu sna a uviesť ho v novom prevedení v roku 2016.

Projekt podporili
Kontakt

Korešpodenčná adresa:
Námestie sv. Rozálie 8, 945 01 Komárno

Kde nacvičujeme:
Dom Matice slovenskej
Nám. M. R. Štefánika 6, 945 01 Komárno
+421 905 405 455