Kto sme

 

Dramatický krúžok gymnázia Ľ. J. Šuleka pri MO Matice slovenskej v Komárne je tvorený prevažne študentmi gymnázia.

Vo svojich predstaveniach (pozri archív) sme spolupracovali a v súčasnosti spolupracujeme aj s inými umeleckými telesami (napr. Junior Club, FS Dunaj, ZUŠ Komárno atď.)

 

Náš dramatický krúžok stojí na doskách, ktoré znamenajú svet od jesene 2004. Začínali sme s nesmelou chuťou a túžbou hrať svoje divadlo a tento status nás neopúšťa ani dnes. Pre nás je to hlavne zábava, ktorú robíme s úprimnou radosťou a veríme, že Vám túto radosť odovzdávame našimi predstaveniami ďalej.

 

Našou najväčšou odmenou je Váš potlesk!

 

Aktuálny umelecký tím :
 
Vedenie:
Jozef Černek
(0905 405 455)
 
 

 

Hudba: Peter Emmer

 

emmer  

 

 

Tanečníci:
 

 Tanečníčky Junior Club :
 Vedenie: Broňa Bočáneková

a
 Tanečníčky zo ZUŠ v Komárne :
Vedenie: Andrea Hodeková


 Technické zabezpečenie:


  zvuk:

Bc. Patrik Halás
Róbert Halász

 

Asistent režiséra, svetlá:  

Stanislav Pivko


Scéna a kostýmy:
Janka Vikartovská a Reni Bugová

 

ďakujeme tiež Petrovi Žiakovi za kreatívnu prácu s kulisami

 

osoby

Natálka Petőczová

n

Víla Prášok

 

Alexandra Lesková

a

Víla Hrášok

 

Lauruška Uričková

p

Víla Horčička

(malé uričkaté .. :)

 

Júlia Bundová

h

Mladá, krásna šľachtičná Helena

Timea Becková

Škriatok Tibeck

Denisa Vargová

pôvodne: škriatok

v súčasnosti: Kráľovná Hypolitt

 

Lucia Pinkeová

Ihlička
Mesiac v Interlúdiu

 
 
a

Roberta Krmášková

p

Škriatok Puk
Robin Potmehúd

Izabela Weszelovszky

a

Kráĺovná škriatkov
Arthemis

Evelyn Polozsányoivá

t

Kráľovná víl

Titánia

Timea Zahorecová

pôvodne Hermia
v súčasnosti: už nehrá

Brenda Dobrovičová

Škriatok Dobi

Renáta Jóbová

pôvodne:škriatok

v súčasnosti: Stena

 

 

Nika Habarová

Petra Veľká
Prológ v Interlúdiu

obsadenie

Slavomír Habara

d

Mladý šľachtic

Demetrius

Stanislav Králik

i

Mladý šľachtic

Lysander

Martina Júlia Majerová

h

pôvodne: kráľovná Hypolitt

v súčasnosti: už nehrá

teta Zlatka Uričková

c

Najvyššia knažná Atén

Chrysostia

Laura Barossová

pôvodne: Škriatok Lori

v súčasnosti: krásna Hermia

Miroslav Szabó

Fero Píšťala
Tisba v Interlúdiu