Kontakt:

 


Jozef Černek, 31 rokov

režisér projektu

 

jozef Od svojich 19 rokov sa venuje alternatívnej medicíne, ako manažér súkromnej spoločnosti organizuje prednášky, turné, ale aj semináre lekárov, terapeutov či liečiteľov. Stál pri základoch budovania prednáškového a školiaceho systému ktorý spája alternatívnu a alopatickú medicínu. Stál pri zrode alternatívneho časopisu - Energy, ktorý neskôr nesie meno Vitae (náklad do 10 000 kusov). Ako manažér pre rozvoj a reklamu bol jedným z tímu ľudí, ktorí usmerňovali smer a pôsobenie súkromnej spoločnosti zameranej na alternatívnu a homeopatickú medicínu. V 90-tych rokoch presadil a naprojektoval jednu z prvých webových – internetových prezentácii firmy, navrhol štruktúru, ktorá obsahovala bezplatné poradne terapeutov, vedomostné hry a knižnicu článkov, dodnes ju aj čiastočne spravuje. Stránky si roky udržiavali prvenstvo v mnohých smeroch v Strednej Európe. V tom istom čase bol hlavným projektantom Informačného Systému Energy, ktorý spravuje ako správca pre štyri štáty Európy, zároveň je garantom a ochrancom cezhraničného toku dát a zákonného dodržiavania ochrany osobných údajov. Od roku 2008 je riaditeľom slovenského trhu a konateľom súkromnej spoločnosti. V roku 2007 sa stáva projektovým manažérom najväčšej a najúspešnejšej konzultantskej firmy pre Štrukturálne fondy a fondy Európskej únie.
Od roku 2005 je predsedom Miestneho odboru Matice slovenskej v Komárne a v tom istom čase začal pôsobiť v komárňanskom gymnáziu ako režisér dramatického krúžku.
Režisérsky sa podieľal na 7 divadelných hrách. Na svojom konte má produkciu a réžiu 3 koncertov  spojených s IT Show ako prvých v SR a ČR vysielaných live prostredníctvom internetu. Dva muzikály, ktoré pripravil dramaticky a režijne, sa v tých rokoch stávajú najúspešnejším študentským dielom s celoslovenským dosahom. K obom muzikálom vyšli CD albumy, na ktorých sa autorsky podielal na produkcii a na textoch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatický krúžok


Gymnázia Ľ. J. Šuleka
pri
Matici slovenskej v Komárne

sídlo:

I. Dom Matice slovenskej

M. R. Štefánika 6, 945 01 Komárno

II.Gymnázium Ľ. J. Šuleka
gljs
Pohraničná 10, 945 52 Komárno
tel: 035/7731 316

Vedenie:

Jozef Černek
Námestie rozálie 8
945 01 Komárno

tel: 0905 405 455
email: cernek@energy.sk