Archív:

 

 

Archív je miesto, kde si môžete prezrieť našu doterjašiu tvorbu alebo si len tak spolu s nami zaspomínať.

 

 

Romeo a Júlia... alebo ako to vidíme my (William Shakespeare)

 

 

Isabell, rozprávačka: Izabella Weszelovszká
Romeo Montek:
Stanislav Králik
Júlia Capuletová: Martina Majerová
MONTEK, hlava veronskej rodiny, znepriatelenej s rodinou Capuletovcov: Slavomír Habara
PANI MONTEKOVÁ: Suzie Mayer
CAPULET, hlava veronskej rodiny, znepriatelenej s rodinou Montekovcov:
Martin Koščík
PANI CAPULETOVÁ:
Lívia Markovičová
DOJKA, ktorá oddojčila Júliu a slúži u Capuletovcov: Majka Maťová
MERCUCIA, mladá šľachtičná a príbuzná kňažnej, Romeova kamarátka z detstva: Lucy Tobias
LARYSA, neter pani Capuletovej: Tímea Zahorecová
BENVOLIA, Romeova sesternica a Mercuciiina priatelka:
Robina Krmášková
ESCALUS, veronská kňažná: Izabella Weszelovszká
PARIS, urodzený mladý muž, príbuzný kňažnej: Karol Jakubík
Matka APOLETT: Júlia Bundová
DUCHOVNÁ LORELINE: Natália Petöczová
SMRŤ, OSUD a LÁSKA : Simona Fialová
ABELINE, slúžka Montekovcov: Evelyn  Polozsányiová
BRIGETTE, Romeova slúžka: Veronika Gulyásová
SIMON: Veronika Habarová
   
   

 

 

 


 

 


 

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Jááánošííík (Stanislav Štepka) janosik

2006

 

Naštudovanie a uvedenie tejto geniálnej hry Stanislava Štepku presadili najmä
Martin Koščík (Jánošík) a Marek Kamocsai (Uhorčík)
Réžia: Jozef Černek, Martin Koščík


Svoje postavy však geniálne zvládli všetci...

 

Martin Koščík
Jánošík
Marek Kamocsai
Uhorčík
Lucy Tobias
suseda Samica
Monika Bandová
ošetrovateľka
Lívia Markovicsová
mama
Timea Zahorecová
Anička
Izabella Weszelowszká
Hanka
Stanislav Králik
Otec

Attila Hanzsér

Martin Meisel

chovanci ústavuHra sa stretla s úspechom nielen na premiére (29. 4. 2006), ale aj pri všetkých reprízach.

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Ženský zákon (Jozef Gregor Tajovský) otic

2006

 

Réžia: Jozef Černek

Hrali:

Lucy Tobias
Zuza Javorová, vdova
Diana Odrobináková
Anička, jej dcéra
Marek Kamocsai
Jano Malecký, uhliar
Majka Maťová
Mara, jeho žena a Zuzina sesternica
Stanislav Králik
Miško, ich syn a regrút
Monika Bandová
Dora Kalinová, vdova a suseda
Martin Koščík
Števko , sluha u Javorov
   

_________________________________________________________________________________________

 


 

Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch (Ján Palárik)

(2005)

 

Réžia: Jozef Černek

Hosť: Folklóry súbor Dunaj a žiaci ZUŠ pod vedením Rudolfa Harmata

Inšpicient: Ivik Baráneková

 


Roberta Krmášková
Grófka Eliza Hrabovská
Lívia Markovicsová
Oriešok - školský učiteľ
Diana Odrobináková
Miluša- jeho dcéra, grófkina spoločníčka
Martin Koščík
Ľudovít Kostrovický
Tomáš Majerčík
Rohoň - zememerač, Kostrovického priateľ
Linda Kinczerová
Barónka- Ľudovítova matka

Regina Majerčíková

Christinne Serhanová

dedinské dievčatá
Jaroslav Jančár
posol
členovia FS Dunaj
dedinský ľud
muzikanti
žiaci ZUŠ Komárno a Rudolf Harmat