MnohoDriny

No stojí to za tú radosť!

MnohoPríbehov

Napísal ich sám život.

SkúsenostiZážitky

A tie nám za tie roky nikto nevezme.


Čím čarujeme


Za hviezdnej noci, vyskočil nad hladinu prvého mora delfín. Sedela na ňom nádherná morská víla a začala spievať. Spievala tak krásne, že spenené búrlivé more zastalo, aby hukotom vĺn nerušilo ten nádherný spev.

Dve najkrajšie hviezdy dokonca padli zo svojich sfér. V tom sa nad hladinou zjavil Amor, bôžik, čo rozdáva lásku. Amor už po chvíľke, čo počúval ten krásny spev sa zaľúbil. On, samotný Boh lásky, čo ňou trápi srdcia ľudí! Zrazu miloval! Láska však patrí do sveta ľudí a nemôže on mať najmocnejšiu. Napol teda svoj luk tak pevne, že ak by zasiahol, desaťtisíce ľudí by naraz preklial týmto citom. Nechcel však trafiť srdce žiadneho človeka. Toľko lásky predsa jeden neunesie. Vystrelil svoj šíp proti Lune, čo obdivovala svoj odraz v pokojnom mori, aby v jej žiare šíp zhorel. Luna ale vstala, aby lepšie počula spev, prešla po oblohe bližšie k spievajúcej víle, pokojná a krásna ako každú noc. Amorov šíp plný nekonečnej lásky tak padol na zem. Zasiahol kvet, amorov šíp mu dal moc lásky.

Šťava z tohto kvetu má úžasnú moc. Stačí potrieť oči spáča a ten, keď sa zobudí, zaľúbi sa do prvej bytosti, na ktorú pozrie...